Crowdsourcing ja kuidas seda Eestis lakkamatu ressursipuuduse kontekstis teha - Mart Stöör